Pracovnělékařské péče

Naše ordinace je smluvním partnerem řady podniků a firem k zajištění pracovně lékařských služeb.

Smluvní vztahy se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména:

Zákonem o specifických zdravotních službách č. 373/2011 

Vyhláškou 79 o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb.

Přílohou č.2 vyhlášky 79/2013 Sb. (zkopírujte si odkaz) -  https://www.mpsv.cz/files/ip/V79_2013_priloha2.pdf

Dokumenty ke stažení:

Upozornění pro zaměstvatele

Každý, kdo přichází na pracovnělékařskou prohlídku, musí být vybaven:

- žádostí zaměstnavatele: nutno vyplnit ve všech položkách kategorií a rizik (body I. a II. žádosti). Nezbytný     je  také podpis odpovědné osoby v závěru žádosti.

- pokud není žadatel v naší ordinaci registrován, je povinen donést s sebou výpis ze zdravotní dokumentace od svého registrujícího praktického lékaře. Ten se stává povinnou součástí dokumentace PLP 

 


QR