ŽLOUTENKA - typ A+B

Publikováno: 15. 8. 2013

Žloutenka není zdaleka tak vzácnou nemocí, jak se může zdát

Žloutenka svým názvem popisuje pouze fakt, že jde o nemoc, kdy se kůže nemocného barví žlutě. Bohužel název sám nevystihuje skutečnost, že se jedná o velmi závažné virové onemocnění jater (hepatitis), které postiženého na řadu měsíců vyřazuje z běžného života. Důležitější ale je, že ho také na životě přímo ohrožuje a to jak akutním průběhem, jakkoliv vzácně, tak hlavně plíživě při přechodu do chronického onemocnění (hlavně typ B).

Hepatitis typu A  -  "nemoc špinavých rukou" 

Riziko onemocnění je jednak v podmínkách s nedostatečným hygienickým standardem (cesty do exotických destinací), ale také v našich podmínkách tu a tam překročí sporadický výskyt a objeví se epidemie žloutenky. Nákaza se obvykle přenese ústy s potravou nebo ze špinavých rukou. 

Vakcinace se provádí dvěma dávkami:

  1. dávka – den 0
  2. dávka – 1. dávka   +   6 - 12 měsíců 

 

Hepatitis typu B  -  někdy označovaná jako "sérová žloutenka"

Základním rozdílem oproti typu A je jednak způsob přenosu. K nejčastějším patří poranění kontaminovanými nástroji ve zdravotnictví (injekční jehly), při krevní transfúzi, operace, zubní výkony Průběh nemoci se zpočátku nemusí příliš lišit od hepatitidy A, avšak daleko častěji vede k chronickému postižení jater, které může vést k rozvoji cirhózy, či rakoviny jater.

Vakcinace se provádí 3 dávkami:

  1. dávka  -  den 0
  2. dávka  -  den 0  +  1 měsíc
  3. dávka  -  2. dávka  +  5 měsíců

 

Společná vakcína pro oba typy žloutenky A+B  –  3 dávky. Schema jako u žloutenky typu B.

V případě nutnosti existují u očkování  proti Hepatitidě B a A+B i tzv. rychlá schemata

 

 

Mapy výskytu žloutenky A a B


QR