TETANUS

Publikováno: 15. 8. 2013

Očkování proti tetanu je ze zákona povinné

Jednotlivé dávky dostávají již děti v rámci kombinovaných vakcín.  Poslední dávku dostávají v posledním roce základní školní docházky. Záznamy o tomto očkování jsou obvykle provedeny dětským lékařem.

Přeočkování u dospělých   se provádí v 10-ti – 15-ti letých intervalech.  Delší interval je možný u mladších osob, kratší u osob starších, či chronicky nemocných.                                                   Přeočkování se provede také v  případě úrazu v období delším, než 5 let od poslední dávky.

Pokud termín pro přeočkování není dodržen, je nutná kompletní trojvakcinace dle základního schématu:

  1. injekce:                               den 0
  2. injekce:                               za 6 týdnů
  3. injekce:                               za 6 měsíců od 2. injekce

Pokud si nejste jisti datem posledního očkování, lze předpokládat, že ve věku do 30 let, máte očkování platné. Je-li vám více, než 30 roků, obraťte se na lékaře. Přeočkování bude pravděpodobně nutné.


QR