CHŘIPKA

Publikováno: 15. 8. 2013

Očkování pro aktuální sezonu - viz sekce Akuality

Očkování proti chřipce  -  jednorázová aplikace v podzimních měsících.

Chřipka představuje na jednu stranu banální onemocnění, zvláště u jinak zdravých či mladších jedinců. Na druhou stranu je však vážnou hrozbou pro chronicky nemocné osoby, či seniory.  Nezřídka totiž takto oslabená osoba  podlehne jinému komplikujícímu onemocnění, například zápalu plic.

Očkováním proti chřipce chráníte nejen své zdraví, ale přispíváte také ke zvýšení tzv. proočkovanosti populace, která je důležitým faktorem, omezujícím šíření viru chřipky. Snižuje se tak riziko rozvoje epidemické situace. Právě proočkovanost bývá tradičně v České republice na velmi nízké úrovni.

Protože se viry chřipky každoročně mění, je třeba vyrábět vždy novou vakcínu. Ta se aplikuje jednorázově zpravidla během podzimních měsíců. Imunitní reakce je tak správně načasována na období nejvyššího výskytu, či epidemií, kterým je přelom roku a první měsíce roku následujícího.   

V souvislosti s vakcinací proti chřipce je výhodné nechat se současně očkovat proti pneumokokům.


QR