O nás

MUDr. Petr Šubrt

Absolvent 1. Fakulty všeobecného lékařství v Praze

Atestace v oboru všeobecné lékařství

Absolvent nástavbového kurzu Diabetologie pro praktické lékaře

Absolvent nástavbového kurzu Fyzikální léčba pro praktické lékaře

Držitel akreditace Ministerstva zdravotnictví pro předatestační přípravu mladých lékařů

Člen České lékařské komory

Člen Sdružení praktických lékařů ČR (SPL) – místopředseda SPL, předseda pro KHK a HK

Zástupce SPL v UEMO – Evropské asociaci praktických lékařů

Držitel Diplomu celoživotního vzdělávání SPL a ČLK

 

Barbota Beránková

Všeobecná zdravotní sestra - absolventka střední zdravotnické školy v Turnově

Doavadní praxe:   jednotka intenzivní péče a septickém odděl. chirurgie Nemocnice N. Bydžov

                             chirurgické odděl. okresní Nemocnice Jičín

                             Domov důchodců Mlázivice a LDN N. Bydžov

                             lůžkové odděl. neurochirurgie FN HK  a následně urologie Sanus Hradec Králové

                               

 

 


QR